FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ei­en­doms­skatt

● I 2016 tok nors­ke kom­mu­ner inn 12,3 mil­li­ar­der kro­ner i ei­en­doms­skatt, hvor­av 6,3 mil­li­ar­der kom fra bo­li­ger og fri­tids­bo­li­ger og res­ten fra ho­ved­sak­lig næ­rings­ei­en­dom­mer, ver­ker og bruk.

● Øk­nin­gen har vært for­mi­da­bel de sis­te åre­ne. I 2007 ut­gjor­de ei­en­doms­skat­ten seks mil­li­ar­der kro­ner, i 2014 var den 9,6 mil­li­ar­der kro­ner.

● I 2017 er det 366 nors­ke kom­mu­ner som har inn­ført ei­en­doms­skatt, 67 av dem har kun skatt på verk og bruk.

● Snitts­kat­ten for ei­en­doms­skatt på en 120 kvad­rat­me­ter stor ene­bo­lig er 4,127 kro­ner i året.

● Mak­si­mal ei­en­doms­skatt er syv pro­mil­le av taks­grunn­la­get. Det er fle­re uli­ke må­ter å tak­se­re på.

● Noen kom­mu­ner har bunn­fra­drag, noen tak­se­rer lik­nings­ver­di og noen mar­keds­ver­di.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.