Cas­per Leh­land

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Al­der: 17

Fyl­ler 18 den 15. august. Da­gen skal til­brin­ges med pa­nel­de­batt un­der Aren­dal­s­uka.

● Yr­ke: Grün­der og medie­mann.

● Ak­tu­ell: Dan­ket i vår ut kan­di­da­ter over hele lan­det da han sik­ret seg job­ben som en av fire «for­tel­le­re» i pro­sjek­tet Office X.

● Som­mer­lek­ty­ren: Cap­tions på insta­gram. Jeg er vel­dig dår­lig til å lese bø­ker, så det blir mye so­sia­le medi­er og avis­ar­tik­ler.

● Som­mer­ste­det: På bryg­ga hjem­me på Dvergs­nes. Å kun­ne hive seg i bå­ten, kom­me hjem sent og leg­ge seg i sjø­bua og sove.

● Som­mer­ma­ten: Grill­mat. Ko­te­let­ter og grill­spyd er dei­lig.

● Som­mer­drik­ken: Mest vann, fak­tisk. Men li­mo­na­de er også godt!

● Ikke en som­mer uten: Sol.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.