Lik­het for lo­ven?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ad­vo­kat El­den ro­ser po­li­ti­et for en klok hånd­te­ring av nazi-de­mon­stra­sjo­nen på Ol­sok (FVN 1/8).

●● At en de­mon­stra­sjon ikke er vars­let, be­tyr ikke at den er ulov­lig, hev­der han. Han frem­hol­der iføl­ge avi­sen at man må ha en be­grun­nel­se for å løse opp en de­mon­stra­sjon. «På­legg om

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.