In­gen ny­na­zis­ter i Kris­tian­sands ga­ter

Faedrelandsvennen - - MENING - VIDAR KLEPPE, gruppe­le­der for De­mo­kra­te­ne i Kris­tian­sand

Jeg me­ner be­stemt at Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen bur­de vært stan­set len­ge før den kom til Nor­ge og Kris­tian­sand.

●● Etter min me­ning blir det galt og helt uvir­ke­lig at dis­se fol­ka som ha­ter Is­rael og som er ho­lo­caust-for­nek­te­re får ture frem i Kris­tian­sands ga­ter, mens fre­de­li­ge mot­de­mon­stran­ter som vil stå opp mot den­ne eks­tre­mis­me, blir fjer­net og tau­et bort.

Her må det ryd­des opp. Nok er nok!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.