10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

4. AUGUST 2007

●● Kris­tian­sands ord­fø­rer Jan Odd­var Skis lan­der­over be­geistret­over­sand­vol­ley ball­tur­ne­rin­gen. Han me­ner den kan bli stør­re enn Quart. – Det­te er ge­di­gent! Tur­ne­rin­gen blir ti­de­nes eks­po­ne­ring av byen. Der­som det­te blir et vel­lyk­ket ar­ran­ge­ment vil tur­ne­rin­gen sam­le mer folk enn Quar­ten på det mes­te, sier Skis­land. Det vil bli et enormt fo­kus på Kris­tian­sand i da­ge­ne som kom­mer. NRK vil sen­de over 15 ti­mer fra tur­ne­rin­gen, og Euro­sport vil ha åtte ti­mers sen­din­ger fra Kris­tian­sand. To­talt vil tv-bil­de­ne nå over 100 land. 250 mann­li­ge og kvin­ne­li­ge spil­le­re fra 39 na­sjo­ner skal del­ta i World Tour, som kan bli den størs­te idretts­be­gi­ven­he­ten noen­sin­ne på Sør­lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.