25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

4 AUGUST 1992

●● Lin­da An­der­sen fra Nøt­ter­øy skrev seg i går inn i norsk idretts­his­to­rie med gull­skrift da hun sik­ret seg sei­e­ren i sei­ling i Bar­ce­lo­na. Hun ble der­med den førs­te nors­ke jen­ta som tok gull i olym­pis­ke som­mer­le­ker. An­der­sen le­det kne­pent før den av­slut­ten­de re­gat­ta­en i går, og klar­te på mes­ter­lig vis å hol­de de har­des­te kon­kur­ren­te­ne bak seg på re­sul­tat­lis­ten. Inn mot mål var hun ikke til å true og NOK­pre­si­dent Ar­ne Myhr­vold sto med vann opp på leg­ge­ne da gull­jen­ta fikk sei­ersk­lem­men. Sei­ling har gjen­nom Ol-his­to­ri­en vært en norsk pa­rade­gren, men det er 32 år si­den sis­te gull­me­dal­je. Søl­vet i Europa­jol­le gikk til Spa­nia mens USA tok bron­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.