Grøv­dal hå­per på VM­suk­sess etter ny pers

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Karoline Bjer­ke­li Grøv­dal er Nor­ges mes­ter­skaps­ve­te­ran. Hun vil gjer­ne top­pe for­ri­ge mes­ter­skap i Rio, hvor hun ble bes­te euro­pe­er på beg­ge sine dis­tan­ser.

Tjal­ve-lø­pe­ren mes­ter­skaps­de­bu­ter­te som 17-åring i 2007. 27-årin­gen er både eldst og mest ru­ti­nert i Nor­ges tropp til Lon­don-vm i friidrett, som blir hen­nes 11. mes­ter­skap og fem­te VM.

Li­ke­vel skal hun gjø­re noe helt nytt når hun skal løpe for­søk på 1500 me­ter på VMS åp­nings­dag fre­dag.

– Det er førs­te gang jeg lø­per 1500 i et mes­ter­skap i det hele tatt. Jeg fø­ler at 1500 egent­lig bare er en gjen­nom­fø­ring en li­ten uke før 5000. Det er 5000 som er min dis­tan­se, og der har jeg selv­føl­ge­lig pres­set på meg selv for at jeg vil pres­te­re. Men når jeg er kva­li­fi­sert vil jeg løpe fle­re løp i VM, så det gle­der jeg meg til. Det blir tøft og nytt for min del med felt og tak­tisk lø­ping. Jeg har in­gen­ting å tape der, sier Grøv­dal.

Etter å ha valgt bort både 10.000 me­ter og 3000 me­ter hin­der, som var dis­tan­sen hun de­bu­ter­te på som 17-åring, har Grøv­dal lan­det på 1500 me­ter og 5000 me­ter un­der mes­ter­ska­pet i Lon­don. Hun skal løpe om lag et år etter Ol-brag­den i Rio, hvor hun ble bes­te euro­pe­er på 5000 og 10.000 me­ter.

– Jeg har lyst til å top­pe det jeg gjor­de i OL i fjor. Jeg har den sju­ende­plas­sen fra 5000 i OL, og det vet jeg er tøft nå også, men først må jeg kom­me til fi­na­le. På 1500 vil jeg i førs­te om­gang kom­me til en semi­fi­na­le, men på 5000 gjel­der det å kom­me til fi­na­len og ikke spa­re på noe – og kjem­pe om plas­se­rin­ger, av­slut­ter Grøv­dal.

FOTO: NTB SCANPIX

Karoline Bjer­ke­li Grøv­dal kon­kur­re­rer i distan­der un­der VM i Lon­don.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.