– Et av de størs­te nett­ver­ke­ne i Nor­ge

Faedrelandsvennen - - SPORT - RU­NE STENSLAND

Raymond Kvis­vik (42), som har 11 A-lands­kam­per og to sco­rin­ger for Nor­ge, spil­te i Fred­rik­stad da Tor-kris­ti­an Karl­sen var sports­di­rek­tør i klub­ben.

Karl­sen sig­ner­te en fire­års­kon­trakt for FFK i sep­tem­ber 2008 med gyl­dig­het fra 1. no­vem­ber, men trakk seg al­le­re­de 22. ja­nu­ar 2009 etter en dis­putt med ho­ved­tre­ner An­ders Grön­ha­gen.

– Den kran­ge­len mer­ket ikke vi spil­ler­ne så mye til, vi had­de et greit for­hold til både Tor-kris­ti­an og An­ders. Tor Kris­ti­an har gjort mye spen­nen­de og ny­ter stor re­spekt i inn- og ut­land. sier Kvis­vik.

Hans førs­te kon­takt med Karl­sen var sent på 90-tal­let, da Karl- sen var spei­der i Wat­ford og Kvis­viks prøve­spil­te for den en­gels­ke klub­ben.

– Han har et kjempe­stort nett­verk, et av de størs­te i Nor­ge, som er alfa og omega når du har en jobb som sports­lig le­der. Det skal bli moro å føl­ge med på Start frem­over, for det er åpen­bart noe spen­nen­de på gang i «ma­krell­land», sier Kvis­vik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.