For meg har august vært

Faedrelandsvennen - - FREDAG - MARGRETHE SAGA

sy­no­nymt med stu­die­start. I år er det an­ner­le­des – for førs­te gang på åtte år er jeg ikke len­ger stu­dent. Ikke fle­re stu­die­star­ter, ikke fle­re kaffe­pau­ser i fa­vo­ritt­kan­ti­na på Uia og (hel­dig­vis) ikke fle­re ek­sa­me­ner. Litt ve­mo­dig er det jo, for åtte år er gans­ke len­ge, og jeg har vært glad i stu­dent­li­vet. Li­ke­vel er det på tide med noe nytt, og i en al­der av 27 år er det vel dags for å bli vok­sen og be­gyn­ne å tje­ne mine egne pen­ger. Selv om jeg ikke len­ger kan stå opp når jeg vil, og få stu­dent­pris på alt fra buss­bil­let­ter til øl og vin, kan nok helt sik­kert vok­sen­li­vet også være bra. Jeg gle­der meg til å tes­te det ut!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.