FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Uten­for­skap

● 40.000 sør­len­din­ger i ar­beids­før al­der er på Nav. (Syke­pen­ger, uføre­trygd, le­dig­hets­trygd, ar­beids­av­kla­ring.

● Ive­land er verst stilt. Her er 34,6 pro­sent i yr­kes­ak­tiv al­der på Nav.

● Snit­tet i Nor­ge er 22,4 pro­sent, i Vest-ag­der 26,6 pro­sent og i AustAg­der 29.1 pro­sent.

● Ved nytt­års­tid var 2.200 ung­dom­mer un­der 30 år på Ag­der på ar­beids­av­kla­ring. Det ut­gjør drøyt 80 skole­klas­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.