Stein­ras sper­ret vei

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SAGA

Fyl­kes­vei 461 var fre­dag stengt ved Kle­ve­land bru i Mar­nar­dal etter et stein­ras.

Stein­ra­set før­te til at fyl­kes­vei 461 ble mid­ler­ti­dig stengt fre­dag for­mid­dag. Ra­set gikk ved Kle­ve­land bru på strek­nin­gen mel­lom Kvås og Brenn­åsen.

Sta­tens veg­ve­sen fikk be­skjed om ra­set i 09-ti­den fre­dag mor­gen. Tra­fikk­ope­ra­tør ved Sta­tens veg­ve­sen, Ar­ne Kleiv, opp­lys­te at geo­lo­ger var på vei for å se på ra­set og vur­de­re når vei­en kun­ne åp­nes igjen.

Det var mye ned­bør i om­rå­det døg­net før ra­set, og Kleiv me­ner det kan ha vært en år­sak til ra­set.

FOTO: 03811-TIPSER

Et stein­ras sper­ret fyl­kes­vei 461 fre­dag for­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.