Tre ra­net på åpen gate

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SAGA

Po­li­ti­et etter­ly­ser vit­ner etter at tre per­soner ble ra­net i Kris­tian­sand sen­trum tors­dag kveld.

– Tre per­soner ble ra­net på to for­skjel­li­ge ste­der i Kris­tian­sand sen­trum tors­dag kveld, sier Kjell Erik Eriksen, etter­forsk­nings­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Klok­ka 00.10 natt til fre­dag ble to unge menn ra­net av en per­son uten­for San­dens kjøpe­sen­ter. Hen­del­sen skjed­de i krys­set ved Toll­bod­gata/kirke­gata.

– De to for­nær­me­de ble tru­et med et slag­vå­pen og bedt om å gi fra seg verdi­sa­ker, sier Eriksen.

Den and­re hen­del­sen fant sted tid­li­ge­re på kvel­den, klok­ka 22.55. Her ble det ikke brukt vå­pen.

– En ung mann ble ra­net av en an­nen ung mann. Ra­ne­ren har hatt tru­en­de at­ferd, og sa at han vil­le ha verdi­sa­ker. De­ret­ter for­svant han fra ste­det.

Nøy­ak­tig hvor hen­del­sen fant sted er uvisst.

– Det skal ha skjedd i om­rå­det rundt Mar­kens, for­tel­ler Eriksen.

Po­li­ti­et har in­gen kon­kre­te mis­tenk­te i sa­ke­ne, men sier at de ser dis­se i sam­men­heng med hver­and­re.

– Vi har noen opp­lys­nin­ger å job­be ut fra, sier Eriksen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.