Et­ter­lyst fa­mi­lie og 60-åring meld­te seg

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT, ANETTE LARSEN

Den etter­lys­te fa­mi­li­en på fem, samt en mann i 60-åre­ne som var på Coop Obs da kniv­stik­kin­gen skjed­de for­ri­ge ons­da­guke, meld­te seg i går etter­mid­dag til po­li­ti­et.

Det­te opp­lys­te po­li­ti­et selv klok­ka 16.39 på Twit­ter. Po­li­ti­et tak­ker media for hjel­pen med å in­for­me­re om etter­lys­nin­gen.

Po­li­ti­et etter­lys­te tid­li­ge­re på da­gen det som de da an­tok drei­de seg om en fa­mi­lie på fem per­soner. De skal ha vært in­ne på Coop Obs da kniv­stik­kin­gen fant sted. Det opp­lys­te po­li­ti­et i en presse­mel­ding fre­dag etter­mid­dag.

– Fa­mi­li­en kan sit­te på re­le­vant in­for­ma­sjon som po­li­ti­et tren­ger, sa fun­ge­ren­de på­tale­le­der Ceci­lie Pe­der­sen Hil­le fre­dag.

I til­legg øns­ket po­li­ti­et kon­takt med en mann, som tro­lig er i 60-åre­ne.

– Po­li­ti­et etter­ly­ser også en vok­sen mann, tro­lig i 60 åre­ne som var på åste­det ved den av­døde. Han var tro­lig med å ut­før­te første­hjelp på av­døde Ma­rie Sku­land, sa Pe­der­sen Hil­le. Også han skal ha meldt seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.