Do­ku­men­te­rer 62 barne­drap

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Over 250 men­nes­ker, av dem 62 barn, er drept på bru­talt vis i Kon­go, iføl­ge en Fn-rap­port. Fryk­ten er at vol­den ut­vik­ler seg til om­fat­ten­de et­nisk ren­sing.

Rap­por­ten fra FNS grans­ke­re er ba­sert på in­ter­vju­er med 96 men­nes­ker som flyk­tet fra Ka­sai-re­gio­nen til nabo­lan­det An- go­la som føl­ge av vol­den.

– Team­et kun­ne be­kref­te at 251 men­nes­ker var of­fer for lik­vi­de­rin­ger og mål­ret­te­de drap i pe­rio­den 12. mars til 19. juni, he­ter det i rap­por­ten fra FNS men­neske­ret­tig­hets­kon­tor fre­dag.

Flykt­nin­ge­ne har for­talt om men­nes­ker som ble brent le­ven­de, og rap­por­ten inne­hol­der bil­der av over­le­ven­de med sto­re arr og lem­les­te­de krop­per.

FOTO: NTB SCANPIX

Bil­det vi­ser et så­ret barn som flyk­tet til Lun­da Nor­te i An­go­la.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.