Dyre­pas­ser drept av bjørn

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En 19 år gam­mel mann som job­bet som dyre­pas­ser, er død etter å ha blitt an­gre­pet av en bjørn i Or­sa Rov­djur­s­park i Sve­ri­ge.

Dyre­pas­se­ren fikk liv­red­den­de hjelp på ste­det i ti­me­ne etter an­gre­pet, men li­vet sto ikke til å red­de.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om bjør- ne­an­gre­pet ved 10.30-ti­den fre­dag.

Bjør­nen skal ha kom­met seg inn i en inn­heg­ning der dyre­pas­se­ren be­fant seg i par­ken i Dalar­na. In­gen av de and­re i inn­heg­nin­gen ble skadd.

Po­li­ti­et tror bjør­nen har gravd seg inn i den tom­me inn­heg­nin­gen. Ulyk­kes­ste­det ble raskt sper­ret av, og par­ken holdt stengt for be­sø­ken­de ut da­gen. Bjør­nen som an­grep, er av­li­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.