10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

5. AU­GUST 2007

●● Tre mi­nut­ter ut i over­ti­den send­te Tromsø Start til bunns i Tippe­liga­en med sin ut­lig­ning til 1-1. Etter kamp­slutt gikk tre­ner Stig In­ge Bjørne­bye rett i møte med Start­le­del­sen. Etter­på ut­tryk­te han sin gle­de over å ha full til­lit fra sty­ret. Starts styre­le­der Erik So­lér inn­røm­met at po­eng­ta­pet var svært tungt å svel­ge - spe­si­elt etter­som Odd Gr­en­land, Sande­fjord og Vå­ler­en­ga vant sine kam­per og der­med send­te Start helt sist på ta­bel­len. Ole Mar­tin Årst (33) had­de sin førs­te hjemme­kamp for Start og kri­get slik at Start tok le­del­sen og falt om i skuf­fel­se da TIL ut­lig­net. – Jeg sy­nes ikke vi for­tjen­te det­te, vi for­tjen­te bed­re i dag, sa han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.