25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

5. AU­GUST 1992

●● Kris­tian­sand Luft­havn Kje­vik vil få ny at­komst­vei i bro over ele­ven fra Hamre­san­den. Den nye vei­en blir fle­re kilo­me­ter kor­te­re enn dagens, og dagens at­komst­vei på nord­vest-si­den kan sper­res og gi plass til en ut­vi­det takse­bane. Tra­fik­k­in­ge­ni­ør Ing­vald B. Kårik­stad i Kris­tian­sand kom­mu­ne opp­ly­ser til «tred­je» at den nye vei­en vil bli på 1.4 km pluss en for­len­gel­se av Hamre­sand­vei­en på ca. 150 m. At­komst­vei­en om­fat­ter en bro på 150 - 200 m over Top­dals­el­ven. Be­boer­ne i om­rå­det er ikke alle like be­geist­ret over å få en ny riks­vei over ei­en­dom­me­ne sine, men full over­sikt over stem­nin­gen får en ikke før sa­ken blir lagt ut til of­fent­lig etter­syn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.