Zer­nichow får for­ny­et til­lit

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅVARD KARL­SEN

Tho­mas Zer­nichow har spilt seg inn på Start-la­get.

– Det er vel­dig dei­lig. Man job­ber vel­dig hardt for å få spil­le. Det er utro­lig gøy å bli dril­let og få lov til å være med å bi­dra, sier 21-årin­gen.

Midt­bane­spil­le­ren ble hen­tet til Start fra Vind­bjart før se­son­gen, men har slitt med å få til­lit av Stei­nar Pe­der­sen. Da Start-tre­ne­ren byt­tet for­ma­sjon til 4–3–3, har det åp­net seg opp for ung­gut­ten, som spil­te mye indre­lø­per i Ven­ne­sla.

– Det er en rol­le jeg tri­ves i, sier Zer­nichow, som får star­te sin and­re kamp på rad.

– Tho­mas har vært tål­mo­dig. Han har sett bra ut i en leng­re pe­rio­de. Også da vi spil­te på en an­nen måte kom han nær­me­re og nær­me­re gjen­nom pre­sta­sjo­ne­ne på tre­ning. Han kjen­ner rol­len sin vel­dig godt, og det er et pluss selv­føl­ge­lig, sier Pe­der­sen.

Han må kla­re seg uten Gud­mun­dur Kristjáns­son i lør­da­gens kamp mot Mjøn­da­len. Han på­dro seg sitt tred­je gule kort for se­son­gen mot Sand­nes Ulf, og so­ner ka­ran­te­ne.

●● Han dril­let føl­gen­de lag tors­dag (4–3–3), og sann­syn­lig som star­ter lør­dag: Håkon Op­dal – Ei­rik Wich­ne, Si­mon Larsen, Rolf Da­ni­el Vik­støl, Hen­rik Rob­stad – Ni­els Vort­ho­ren, Erlend Seg­berg, Tho­mas Zer­nichow – Da­ni­el Aase, Abu­ba­kar Ibra­him, Es­pen Børuf­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.