32 år si­den sis­te hjemme­tap

Faedrelandsvennen - - SPORT - SONDRE ZACHARIASSEN

●● Start har svært gode re­sul­ta­ter mot Mjøn­da­len på hjemme­bane, med bare fire tap på 18 kam­per.

Se­son­gen i 1970 var en av de mer tur­bu­len­te i Starts his­to­rie. De enes­te lys­punk­te­ne var at Trond Pe­der­sen ble tatt ut på det nors­ke lands­la­get og at Start slo Mjøn­da­len 5–1 i sis­te se­rie­run­de.

Kar­s­ten Johannessen satt også på tre­ner­ben­ken da Mjøn­da­len tok sin størs­te sei­er på Kris­tian­sand sta­dion i 1985.

Start var sto­re fa­vo­rit­ter mot ny­kom­mer­ne, men hjemme­la­gets for­svar åp­net fle­re gan­ger låve­døra for mål­ty­ven Odd John­sen og res­ten av brun­trøy­ene. Det var bare spørs­mål om hvor stor sei­e­ren skul­le bli. Mjøn­da­len reis­te til slutt for­nøyd hjem til Bus- ke­rud med en 0–3-sei­er.

En hyg­ge­li­ge­re opp­le­vel­se var se­rie­kam­pen i 1992. Start var enes­te lag uten tap etter åtte kam­per og møt­te ta­bell­jum­bo Mjøn­da­len. Hjemme­la­get vant til slutt 4–1 etter at Erik Mykland spil­te på hele sitt tek­nis­ke re­gis­ter og lat­ter­lig­gjor­de Mif-la­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.