Me­ner Start har hatt mye flaks

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●● Mjøn­da­len-tre­ner Ve­gard Han­sen sen­der et li­te stikk til sør­len­din­ge­ne før lør­da­gens opp­gjør.

Lør­dag kl. 15.00 bar­ker Start og Mjøn­da­len sam­men på Sparebanken Sør Are­na.

– Det blir en tøff kamp. Start borte er vans­ke­lig, det er vi klar over, sier Han­sen.

Gjes­te­ne står uten sei­er på sine fem sis­te kam­per.

Selv om Start hen­ger med i opp­rykk­s­kam­pen, i mot­set­ning til Mjøn­da­len, har ikke Han­sen latt seg im­po­ne­re nevne­ver­dig av hva sør­len­din­ge­ne har pres­tert på ba­nen.

– Start har ikke vært blen­den­de spille­mes­sig de hel­ler, og jeg sy­nes de ofte har hatt flaks, sier Han­sen.

Han nev­ner beg­ge kam­pe­ne som Kongs­vin­ger som et ek­sem­pel. I borte­kam­pen bur­de Start ha lig­get un­der med to-tre mål, men vant til slutt 3–1. Hjemme­kam­pen ble vun­net 2–1, etter at KIL len­ge had­de hatt le­del­sen.

– Jeg sy­nes de også fikk kjørt seg borte mot Sand­nes Ulf. Start har hatt en evne vi ikke har hatt, og det er å få med seg po­eng fra tet­te og jev­ne kam­per, sier Han­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.