Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Ord­re­rud på vandre­tur

● Ve­ro­ni­ca Or­de­rud er i dag på vandre­tur med Stei­nar J. Ol­sen fra hav til hei på Sør­lan­det. Te­ma­ene for tu­ren er in­klu­de­ring, fri­lufts­liv, uten­for­skap, folke­helse, og miljø­og klima­ut­ford­rin­ger. Se på fvn.no hva de sam­ta­ler om.

Odd.inge.ule­berg@fvn.no 909 17 477

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.