Syk­kel­ulyk­ke i sen­trum

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Po­li­ti­et meld­te klok­ka 10.10 lør­dag om en syk­kel­ulyk­ke i Man­dal. Iføl­ge mel­din­gen po­li­ti­et har mot­tatt ty­der det ikke på at and­re kjøre­tøy har vært in­volvert. – Hen­del­sen frem­står som et rent uhell. Syk­lis­ten er kjørt til lege­vakt, opp­ly­ser Mi­riam Staus­land, ope­ra­sjons­le­der i Agder po­liti­dis­trikt. Syk­lis­ten er en kvin­ne på 45 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.