Ret­tel­se

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● I sa­ken om de tre hus­bå­te­ne i Søg­ne som sto i God Helg lør­dag, var det et par feil. Det sto at bå­ten til Jan Fred­rik og Ka­rin Kn­ut­sen had­de stått len­ge og for­falt da de kjøp­te den i 1988. Det er ikke rik­tig. Bå­ten var da i første­klas­ses stand. Det var i 2009, etter 21 års flit­tig bruk, at bå­ten ble om­bygd. I til­legg er Bet­ty Eek Gud­brand­sen søs­te­ren til Ka­rin, ikke til Jan Fred­rik. Red.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.