Moped­ulyk­ke

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Klok­ka 19.15 lør­dag fikk po­li­ti­et mel­ding om en tra­fikk­ulyk­ke i Åmli kom­mu­ne. Ulyk­ken skjed­de ved Tveit. En mo­ped var in­volvert i ulyk­ken. Mo­ped­fø­re­ren som var ei jen­te, ble kjørt syke­hu­set i Aren­dal av am­bu­lan­se, for kontroll. Sør­lan­det syke­hus opp­lys­te lør­dag kveld at til­stan­den til mo­pe­dis­ten var uav­klart.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.