FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Skall­dyr­fes­ti­va­len

● Skall­dyr­fes­ti­va­len er en mat- og kul­tur­fes­ti­val i Man­dal. og ble for førs­te gang ar­ran­gert i 1988.

● Den av­vik­les all­tid and­re hel­ga i au­gust.

● Fes­ti­va­len er den størs­te på Sør­lan­det. Be­søks­re­kor­den er fra 2015 med rundt 60.000 be­sø­ken­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.