Kol­li­sjon i Kvad­ra­tu­ren

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE, STEI­NAR VINDSLAND

To bi­ler kol­li­der­te lør­dag kveld i sen­trum av Kris­tian­sand.

– En hvit el-ci­troën kom fra Dron­nin­gens gate og skul­le svin­ge til venst­re i Elve­gata. Sjå­fø­ren var ikke opp­merk­som på at det kom en blå Au­di fra den gam­le lunds­broa. Der­med ble det nes­ten en front til front-kol­li­sjon, opp­ly­ser Ter­je Brat­land, inn­sats­le­der ved Agder po­liti­dis­trikt, til Fædre­lands­ven­nens re­por­ter på ste­det.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om kol­li­sjo­nen klok­ka 20.36. Po­li­ti, am­bu­lan­se og brann­ve­sen ryk­ket ut til ste­det. Iføl­ge po­li­ti­et skal in­gen per­soner være ska­det.

FOTO: STEI­NAR VINDSLAND

To bi­ler kol­li­der­te lør­dag kveld i krys­set mel­lom Dron­nin­gens gate og Elve­gata i Kris­tian­sand sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.