Ruster til ny du­ell

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Det er tett løp mel­lom pre­si­dent Uhu­ru Ke­nyat­ta og hans erke­ri­val Rai­la Odin­ga foran tirs­da­gens pre­si­dent­valg i Ke­nya. Fryk­ten for valg­uro er stor.

Bare da­ger før val­get er det kun ett lite pro­sent­po­eng som skil­ler de po­li­tis­ke gi­gan­te­ne i Ke­nya, vi­ser en me­nings­må­ling.

I for­ri­ge valg i 2013 vant Ke­nyat­ta, sønn av Ke­nyas lands­fa­der Jo­mo Ke­nyat­ta, da han så vidt klar­te å kare til seg over 50 prosent av stem­me­ne i førs­te valg­om­gang.

I år re­pre­sen­te­rer den fritta­len­de og farge­rike Odin­ga koa­li­sjo­nen Na­sjo­nal su­per­al­li­an­se (NASA), som be­står av fem op­po­si­sjons­par­ti­er som for førs­te gang har greid å sam­le seg rundt én pre­si­dent­kan­di­dat.

FOTO: NTB SCANPIX

Ke­nyas pre­si­dent Uhu­ru Ke­nyat­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.