Ny sky­skra­per­brann

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Få da­ger etter bran­nen i et av ver­dens høy­es­te bo­lig­hus i Dubai, brant det søn­dag i en an­nen sky­skra­per i sam­me nabo­lag.

En tje­neste­mann opp­lys­te søn­dag for­mid­dag at bran­nen i blok­ka Ti­ger Tow­er var sluk­ket. Iføl­ge nett­si­den til myn­dig­he­te­nes presse­kon­tor star­tet bran­nen søn­dag på en bal­kong. Eva­ku­er­te be­bo­ere fikk lov til å re­tur­ne­re til hjem­me­ne sine, iføl­ge en en­gelsk­språk­lig avis. Brann­år­sa­ken var i går for­mid­dag ikke kjent. In­gen per­soner ble skadd i bran­nen.

Natt til fre­dag brøt det ut brann i sky­skra­pe­ren kjent som Torch Tow­er, etter at det be­gyn­te å bren­ne i 63. eta­sje. Det brant i fa­sa­den til over 40 av de 86 eta­sje­ne. For to år si­den brant det også i Torch Tow­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.