Ha­tets tals­menn

Faedrelandsvennen - - MENING - TOR AUREBEKK leder i NKP STIG ØDEGAARD, 1.sek­re­tær, NKP

22. juli del­tok jeg på minne­mar­ke­rin­gen i Dom­kir­ken i yd­myk so­li­da­ri­tet med alle dem som mis­tet så mye for seks år si­den.

●● Ak­ku­rat en uke se­ne­re opp­le­ver vi så at ha­tets tals­menn tram­per ned­over Mar­kens. Sam­ti­dig tram­per de også på min­net om alle dem som ble of­ret på ha­tets al­ter den skrek­ke­li­ge da­gen vi aldri må glem­me. Og nett­opp der­for blir po­li­ti­ets ta­fatt­het så utro­lig sårt når de til­la­ter ha­tets apost­ler å tram­pe fram som de vil!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.