Nei til na­zis­men

Faedrelandsvennen - - MENING -

Na­zis­men vil all­tid fin­ne grupper i be­folk­nin­gen å het­se mot, samt lage det de me­ner er skjells­ord på be­kost­ning av dis­se grup­pe­ne.

●● De ge­ne­ra­li­se­rer het­sen til den gjel­der be­folk­nin­gen ge­ne­relt,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.