Syk ideo­lo­gi

Faedrelandsvennen - - MENING - ALF ANDERSEN

En flokk mann­folk mar­sje­rer i Mar­kens gate uten mot­stand. Flag­ge­ne sym­bo­li­se­rer en syk ideo­lo­gi lik An­ders Behring Brei­viks opp­tre­den i ret­ten.

●● Den en­kel­te del­ta­kers CV må eks­klu­de­re ved­kom­men­de fra alt ar­beid i Nor­ge.

Men det far folk som pro­te­ster­te mot det­te ma­ka­bre bud­ska­pet som fikk hånd­jern og ble ført bort av po­li­ti­et.

Skal sto­re grupper få de­mon­stre­re lan­det rundt og fritt spre et sykt bud­skap? Da er det ikke len­ge før grup­pa er på fle­re hund­re.

Er yt­rings­fri­he­ten så su­ve­ren, me­ner jeg at opp­før­se­len til de­mon­stran­ten bør til­si ob­ser­va­sjon over lang tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.