MINIKRYSS

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Mel­lom­mann

4. Prep.

6. Pron.

7. Nek­tel­se

8. Fin­nes

9. Tinn

10. Fiske­red­skap

12. Gry LODDRETT

1. Leg­ges sam­men

2. Art.

3. True

4. Sports­øvel­se

5. Pug­get

11. hvis Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Af­ten

4. Tet

6. Så

7. Ak

8. Ur

9. TT

10. Nat

12. De­pot LODDRETT

1. Ab­surd

2. Te

3. Nek­tet

4. Tårn

5. Tatt

11. Ap

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.