50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

7. AU­GUST 1967

●● Kjem­pe be­ryll ste­nens om ble fun­net på Ev­je ek­sis­te­rer ikke­len­ger. Eie­ren av mi­ne­ral­gru­ven, The­odor Gau­te­stad, opp­ly­ser til Fædre­lands­ven­nen at han var nødt til å slå den i styk­ker, og res­te­ne blir solgt som rå­ma­te­ria­le til me­tall­in­du­stri­en. Noen av bi­te­ne har han tatt­vare på, og dis­se skal sli­pes som til halv-edel­ste­ner. Det er åtte da­ger si- den Gau­te­stad fant den sto­re be­ryll­ste­nen i sin gru­ve på Ev­je. Ste­nen var tre me­ter lang, med en dia­me­ter på ca. 50 cm., og an­slått vekt 1300 kg.. D ete­ren be­ryll gru­ve, m en­dens tørr­s­te ste­nen Gau­te stad har fun­net tid­ligeg er e var på 200 kg. Be­ryll bru­kes av me­tall­tall­in­du­stri­ens om be­stand­del i fi­ne­re me­tall­le­ge­rin­ger av­stå log kob­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.