10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

7. AU­GUST 2007

●● Vara­ord­fø­rer Bjar­ne Ug­land har brukt­som­mer­full­mak­ten igjen. Denne­gan­gred­de t han Bre­dals­hol­men ve­te­ran skips­verft og full­rig­ge­ren« Sør­lan­det» fra kon­kurs. En« Ug­land» til­svar­te 3,5 mil­lio­ner un­der Quart­fes­ti­va­len. Nå har vara­ord­fø fø­re­ren top­pet skik­ke­lig – og mer enn dob­let. 26. juli bruk­te han som­mer­full­mak­ten og be­vil­get 8,5 mil­lio­ner i lån til skole­ski­pet «Sør­lan­det». Lå­net e er av­drags­fritt i to år. – Res­tau­re­rin­gen ha har kos­tet mer enn noen trod­de. 27. juli for for­falt reg­nin­ge­ne til Bre­dals­hol­men ve­te­ra te­ran­skips­verft. Had­de ikke jeg brukt haste­par te­pa­ra­gra­fen og be­vil­get, had­de Bre­dals­hol­me hol­men hav­net i skifte­ret­ten og «Sør­lan­det» gått sam sam­me vei, for­kla­rer Ug­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.