QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva he­ter de tre høy­es­te fjell­top­pe­ne i Jo­tun­hei­men?

2. Hvil­ket stjerne­tegn er du født i hvis du har burs­dag 28. juli?

3. I hvil­ket land lig­ger byen Khar­toum?

4. Hvil­ken skue­spil­ler de­bu­ter­te i ”A Night­ma­re on Elm Stre­et” i 1984 og har si­den spilt både «Wil­ly Won­ka» og «Cap­tain Jack Spar­row»?

5. Hva be­tyr or­det ok­klu­de­re?

6. I hvil­ket land lig­ger ruin­byen Ang­kor?

7. I hvil­ket år ble Trygg Tra­fikk dan­net?

8. Hvil­ke dyr spi­ses det lite av i Nor­ge, men eks­por­te­res til Ja­pan for­di kjønns­kjert­le­ne hev­des å ha po­tens­frem­men­de ef­fekt?

9. Hvil­ken or­ga­ni­sa­sjon ble stif­tet i 1961 på bak­grunn av en ar­tik­kel i The Ob­ser­ver om to sam­vit­tig­hets­fan­ger?

10. I hvil­ken by lig­ger Hum­boldt-uni­ver­si­te­tet?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.