Cel­tic se­song­åp­net med stor­sei­er

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Cel­tic had­de godt av mes­ter­liga­kva­li­fi­se­rings­kam­pe­ne mot Ro­sen­borg, og vis­te at for­men er in­ne etter 4-1-sei­e­ren mot He­arts i se­song­åp­nin­gen i Skott­land. Leigh Griffiths ga Cel­tic le­del­sen på hjemme­bane etter 29 mi­nut­ter, før han la på til 3-0 like etter ti­men spilt. Scott Sin­clair sco­ret 2-0-må­let seks mi­nut­ter etter pau­se. Den re­gje­ren­de mes­te­ren had­de full kontroll på He­arts og Cal­lum Mc­gre­gor sco­ret Cel­tic’ sis­te mål for da­gen i det

73. mi­nutt. Nors­ke Kris­tof­fer Ajer satt på ben­ken gjen­nom hele kam­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.