Å mob­be en syk­list ser ut til å være helt ku­rant.

Faedrelandsvennen - - MANDAG - ROALD ANKERSEN

El­lers høf­li­ge men­nes­ker sy­nes det er helt på sin plass å tra­kas­se­re and­re men­nes­ker bare «mot­stan­de­ren» har på seg en tett­sit­ten­de buk­se og sykke­hjelm. Legg til at det er en mann i 40 - 50-åre­ne som gjer­ne har brukt en del pen­ger på sykkel i ste­det for bil. Da er det fritt frem med tute og tas­ta­tur. Fre­dag les­te jeg en kom­men­tar i KK om midt­livs­kri­sen vi syk­lis­ter an­gi­ve­lig gjen­nom­går, ikke én syk­list var spurt. Mord i blik­ket had­de vi visst også, enda for­fat­te­ren ikke had­de sett øyne­ne un­der syk­kel­bril­le­ne. Top­pen var li­ke­vel kom­men­tar­fel­tet på TV2 sam­me dag. De skrev om en bi­list som mis­tet en til­hen­ger og ska­det tre syk­lis­ter. Hvem tror du kom­men­tar­felt­ge­ril­ja­en ga skyl­den?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.