Mi­nis­ter på bas­seng­kan­ten

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

● I dag kom­mer kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen til Kris­tian­sand. Der vil han på bas­seng­kan­ten snak­ke om re­gje­rin­gens sat­sing på svøm­ming i barne­ha­gen. I år får over 900 fem­årin­ger opp­læ­ring i svøm­ming i byen. Se når mi­nis­te­ren hil­ser på noen av dis­se i dag på fvn.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.