Tok åtte fø­rer­kort sam­me sted

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Po­li­ti­et had­de søn­dag tra­fikkon­troll på E 39 i Far­dals­bak­ken vest for Vi­ge­land i vest­gå­en­de ret­ning. Kon­trol­len, som ble av­holdt i 80-so­nen, re­sul­ter­te i åtte fø­rer­kort­be­slag. Den høy­es­te mål­te has­tig­he­ten var 158 kilo­me­ter i ti­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.