Ber om livs­tid i Ar­boga-sa­ken

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Svensk på­tale­myn­dig­het leg­ger ned på­stand om livs­tid i feng­sel for kvin­nen og man­nen som er kjent skyl­di­ge i drap og draps­for­søk i den så­kal­te Ar­boga-sa­ken.

– Kvin­nen er hjer­nen bak dis­se gjer­nin­ge­ne, det er hen­nes fa­mi­lie og det er hen­nes mo­tiv. Det fin­nes in­gen an­nen re­ak­sjon enn livs­tid i feng­sel, sier ak­tor Jes­si­ca Wen­na.

De to er kjent skyl­di­ge i drap på kvin­nens far og draps­for­søk på hen­nes mor i 2016. I til­legg er kvin­nen fun­net skyl­dig i drap på sin ekte­mann i 2015.

Sa­ken har fått nav­net «som­mar­stuge­mor­den» i Sve­ri­ge, si­den dra­pe­ne fant sted ved et som­mer­hus uten­for Ar­boga.

Dom­men fal­ler 21. au­gust.

FOTO: TT/NTB SCANPIX

En mann ble drept her i Ar­boga i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.