Sandnes sta­sjon skif­ter navn

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Fram til nå har Sandnes sta­sjon på Jær­ba­nen ikke vært i Sandnes sen­trum, og det har skapt full for­vir­ring. Nå end­rer Ba­ne Nor nav­net til Skei­ane.

En navne­lik­het mel­lom to sta­sjo­ner har ført til at pas­sa­sje­rer sta­dig har gått av på feil sta­sjon, opp­ly­ser Ba­ne Nor.

Jær­ba­nen i Ro­ga­land har len­ge ope­rert med stop­pe­ne Sandnes sta­sjon og Sandnes Sen­trum. Bare en av sta­sjo­ne­ne lig­ger fak­tisk i sen­trum. Lør­dag 12. au­gust end­rer den and­re sta­sjo­nen navn til Skei­ane.

– Her­lig at det­te en­de­lig er ved­tatt. En­de­lig får de rei­sen­de et navn som er kunde­venn­lig å for­hol­de seg til, sier vara­ord­fø­rer Mor­ten Bor­g­li (Frp) til Stav­an­ger Af­ten­blad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.