Nabo­strid

Faedrelandsvennen - - MENING - IDA RISDAL TOBIASSEN

Fædre­lands­ven­nen had­de et styk­ke den 13. juli om nabo­strid i Brei­vi­ga, Ku­hol­men.

●● Jeg har nå vært ute og sett på byg­get som er plas­sert midt i en sør­lands­idyll som Brei­vi­ga er. Jeg har bodd i Ku­hol­men i over 50 år og vært nær­mes­te nabo til Vin­cent-johannessen, i Snor­res­gate. I alle dis­se 50 åre­ne har det ikke vært nabo­kran­gel mel­lom oss, bare go­de na­bo­er og go­de ven­ner. Jans beste­for­eld­re bod­de i Brei­vi­ga, der had­de vi bå­ten vår i båtopp­lag om vin­te­ren, om som­mer­en var hei­le fa­mi­li­en vår og bada der. Det var et vid­un­der­lig sted og her­li­ge men­nes­ker.

Det går ikke an å an­leg­ge vei over na­bo­ens ei­en­dom. Hvor er bygge­kon­to­ret som til­la­ter et sånt ko­loss av et hus midt i et ty­pisk sør­lands­om­rå­de? Jeg grem­mes! Jan Vin­cent har jeg fulgt ifra han satt på mo­rens fang, og fulgt han frem­over i hans fan­tas­tis­ke kar­rie­re.

Det er bra!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.