DØDSFALL

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Jan A. Syvertsen, Ul­le­vål syke­hus/kle­ven, døde 2. au­gust, 69 år gam

mel. Bi­set­tes fra Man­dal kir­ke ons­dag 16. au­gust.

Øystein El­ter­våg, døde 1. au­gust. Be­gra­vel­se har fun­net sted i still­het.

Mo­na Rein­hardt­sen og Geir-ove Øde­gård, Kris­tian­sand. En­de­lig kom Tyggi­sen vår, Ge­org. Vi dig­ger deg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.