25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

8. AU­GUST 1992

●● På sju år er an­tall bygg­mest­re i Kris­tian­sand blitt ra­di­kalt re­du­sert. – Jeg hop­pet av mens le­ken var god. Det sier Aslak Enges­land, bygg­mes­ter fra Kris­tian­sand som har gjort skole­mes­ter av seg. I dag sit­ter Enges­land på s skole­ben­ken på Kris­tian­sand læ­rer­høg­sko­le. For fa­mi­lie­man­nen Aslak Enges­land har det vært en stor om­stil­ling å gå fra bygg­mester­yr­ket til skole­stua på Kvad­ra­tu­ren vi­dere­gå­en­de sko­le. I bort­imot 14 år had­de han dre­vet bygg­mes­ter­fir­ma­et Ing­vald Enges­land i Kris­tian­sand sam­men med sin far. Man da fa­ren øns­ket å pen­sjo­ne­re seg for kort tid sid den måt­te Aslak ta et valg, fort­set­te med fa­mi­lie­fir­ma­et el­ler ta i mot til­bu­det fra yr­kes­sko­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.