50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

8. AU­GUST 1965

●● – Nå må Sør­lan­dets van­fø­re ta mot til seg og lære å kjø­re bil, me­ner Erik Strøms­nes ved Sør­lan­dets Van­føre­lags kon­tor i Grimstad. Selv vil han gå foran med et godt ek­sem­pel, og i går sat­te han seg bak rat­tet med sjå­før­læ­rer Bjørn Sør­haug ved sin side. Og at Strøms­nes er op­ti­mist i sitt fore­ta­gen­de,g , tur­de frem­gå av det fak­tum at han al­lere­re­de har kjøpt seg bil! Men Strøms­nes har en viss for­und­ring over at den lære­vogn som Lions Club i Aren­dal og Ag­der­pos­ten skjen­ket Aren­dalss helse­sports­lag, blir så lite be­nyt­tet. t.

Si­den den ble over­tatt i spe­sial­byg­get­get til­stand i fjor, har bare en dame fra Por­sors­grunn be­nyt­tet seg av an­led­nin­gen til å lære å kjø­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.