10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

8. AU­GUST 2007

●● Til tross for årets bes­te kast og gull­me­dal­je un­der fri­idretts­gal­la­en, bryr Andreas Thor­kild­sen seg kun om at ryg­gen fun­ge­rer igjen. – Ryg­gen kjen­nes mye bed­re, og det er utro­lig dei­lig. Nå har jeg en må­ned på å for­be­re­de meg til VM, og be­hand­le ryg ryg­gen enda mer, sier Andreas Thor­kild­sen til Fædre­lands­ven­nen rett etter han har kas­tet til gull un­der Dn-gal­la­en i Sve­ri­ge. Etter et be­skje­dent førs ste­kast på 82,80 me­ter, dro han til med 8 89,49 me­ter og års­bes­te på andre­kas­tet. Ett Etter tre kast trakk 25-årin­gen seg fra res­ten av stev­net. – Jeg kjen­te det i ryg­gen etter d det tred­je kas­tet, der­for sto jeg over det sis­te. Thor­kild­senT på­dro seg en pro­laps etter Gol­den League-stev­net i Ro­ma 13. juli.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.