Eks­trem var­me ven­ter Uni­ted og Re­al Mad­rid

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Man­ches­ter Uni­ted og Re­al Mad­rid mø­tes i den euro­pe­is­ke su­per­cu­pen tirs­dag. Det går mot en svært het af­fæ­re som føl­ge av he­te­bøl­gen «Lu­ci­fer».

He­te­bøl­gen som her­jer i Sør- og Øst-euro­pa har satt sine spor og gjør at det er brenn­hett i fi­nale­byen Skopje i Ma­ke­do­nia.

På kamp­da­gen vil det være opp mot 40 gra­der i den ma­ke­dons­ke ho­ved­sta­den, og vær- pro­gno­se­ne vi­ser rundt 34 gra­der når la­ge­ne tar av­spark klok­ken 20.45.

Kamp­le­der Gian­lu­ca Rocchi vil ga­ran­tert bli nødt til å stop­pe kam­pen halv­veis i hver om­gang for å gi spil­ler­ne en etter­leng­tet drikke­pau­se i var­men, og spil­ler­nes ut­hol­den­het mot slut­ten av kam­pen gir også kam­pen et nytt as­pekt som føl­ge av den eks­tre­me var­men.

La­ge­ne mø­tes etter­som Re­al Mad­rid vant mes­ter­liga­en og Man­ches­ter Uni­ted gikk til topps i euro­pa­liga­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.