Nå­de.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG - JAN ODDVAR EIDE

Det var bare en sleng­be­merk­ning på tam­pen av som­mer­fe­rien.

Jeg me­ner; væ­ret var ikke så him­la godt tid­li­ge­re i som­mer hel­ler. Selv om sola i alle fall vis­te seg, så måt­te vi jo gå side­lengs, tid­vis. Så da jeg ym­tet frem­på om at Du ikke treng­te å tryl­le fram det al­ler bes­te god­væ­ret ak­ku­rat nå som fe­rien var over, og det and­re skif­tet på jobb skul­le ut i fri, så men­te jeg ikke at vi treng­te synde­flo­den. El­ler høst­storm. Det var ikke vondt ment. Og ihvert­fall ikke for hele lands­de­len - hver dag, lik­som. Nå har til og med kona trut­na. Så hvis det jeg sa den kvel­den kan­skje kun­ne mis­for­stås: Unn­skyld! Nå­de! Jeg men­te det ikke, skal ald­ri si det mer, helt sant. Kan vi få litt sol nå? Litt, bare? Pli­i­is?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.