Drept av ett kniv­stikk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Den fore­lø­pi­ge ob­duk­sjons­rap­por­ten vi­ser at Ma­rie Sku­land ble drept av ett kniv­stikk.

26. juli ble Ma­rie Sku­land (17) kniv­stuk­ket på Sør­lands­sen­te­ret og døde av ska­de­ne. NRK Sør­lan­det meld­te tirs­dag at den fore­lø­pi­ge ob­duk­sjons­rap­por­ten vi­ser at hun døde av ett kniv­stikk.

Ei 15 år gam­mel jen­te er sik­tet for dra­pet og for draps­for­søk på en 23 år gam­mel kvin­ne. På­tale­le­der Ceci­lie Pe­der­sen Hil­le sier til NRK at den sik­te­de 15-årin­gen ikke er­kjen­ner straff­skyld.

Po­li­ti­et vil gjen­nom­føre et nytt av­hør med 15-årin­gen i slut­ten av nes­te uke.

FOTO: PRIVAT

Ma­rie Sku­land (17) ble drept på Sør­lands­sen­te­ret 26. juli.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.