Bil av vei­en i Flekkefjord

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ANETTE LARSEN

En bil kjør­te ut av vei­en på fyl­kes­vei 44 ved Kvan­vik tirs­dag. Én per­son ble kjørt til syke­hu­set for sjekk.

Brann­ve­se­net i Flekkefjord ryk­ket ut på en tra­fikk­ulyk­ke ved Kvan­vik. Iføl­ge brann­ve­se­net gikk mel­din­gen på at en bil had­de kjørt av vei­en.

Brann­ve­se­net meld­te om ulyk­ka klok­ka 13.21 tirs­dag.

Iføl­ge ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt, John Rep­stad, er fø­re­ren av bi­len kjørt til syke­hu­set i Flekkefjord for un­der­sø­kel­se.

Po­li­ti­et har ikke fått snak­ket med fø­re­ren av bi­len.

– Vi har ikke fått opp­lys­nin­ger om hvor­dan det går med fø­re­ren. År­sa­ken til ut­for­kjø­rin­gen er hel­ler ikke kjent, sier Rep­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.